COPFORT

Tekuće gnojivo na bazi Cu-glukonata. Bakar sa sistemičnim učinkom. Otporan na ispiranje kišom.

 

COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali. Osim brzog ulaska u list, Cu-glukonat se brzo translocira unutar same biljke (prema korijenu i prema vegetacijskom vrhu). Cu-glukonat se brzo ugrađuje u staničnu stijenku, te povećava otpornost biljaka na abiotske i biotske nepovoljne čimbenike. Isto tako, postiže važan fiziološki učinak u kulturama koje zahtjevaju bakar (Cu) u svom metabolizmu – rajčica, krumpir, luk, salata, jagoda, paprika, vinova loza, maslina.

Na tržište dolazi u pakiranjima od 1 i 5 lit., što omogućava jednostavnu i preciznu primjenu za različite veličine poljoprivrednih proizvođača; od malih hobby do velikih profesionalnih proizvođača.

Proizvođač gnojiva: Altinco Agro, Španjolska

 

 

Prednosti primjene gnojiva COPFORT sa bakrom (6% Cu):

  • Brza adsorpcija bakra i translokacija u sve dijelove biljke
  • Povećava čvrstoću stanične stijenke i povećava otpornost biljke na abiotske i biotske čimbenike
  • Potiče sintezu fiziološki važnih enzima
  • Potiče sintezu fitoaleksina u biljci (phaseolin, genistein, rishitin) važnih za otpornost na biljne bolesti
  • Sinteza enzima kitinaze koja povećava obrambene mehanizme biljke (značajno manji napad štetnika i bolesti)

Ostale prednosti primjene gnojiva COPFORT:

  • Zbog niske količine bakra (6% Cu) gnojivo COPFORT vrlo je praktičan izbor, jer ne opterećuje okoliš sa povećanom količinom bakra

POSEBAN UČINAK GNOJIVA COPFORT (bakterioze):

Poseban učinak gnojivo COPFORT ima u podizanju otpornosti poljoprivrednih kultura (rajčica, paprika, kupusnjače, krumpir i dr.) na pojavu bakterioza (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Xanthomonas spp.). Redovnom primjenom, značajno se reducira pojava bakterioza u navedenim kulturama. Može se primjeniti folijarno (u kombinaciji sa ostalim bakrenim preparatima) ili kroz sustav fertirgacije (5 lit/ha 2-3 tretmana u razmaku od 15 dana).

POSEBAN UČINAK GNOJIVA COPFORT (Paunovo oko (Spilocaea oleaginea)):

Zbog sistemičnog učinka (brzog upijanja i translokacije po čitavoj biljci), otpornosti na ispiranje kišom i bez fitotoksičnog učinka pri nižim temperaturama, gnojivo COPFORT postiže dobar učinak u smanjenju intenziteta pojave paunovog oka (Spilocaea oleaginea) na maslinama. Preporuča se primjena nakon završetka berbe masline u dozi od 2-4 lit/ha, i time se spriječio razvoj bolesti tijekom zimskog mirovavnja masline. U nasadima gdje je snažno prisutna zaraza ove bolesti, preporuča se primjena gnojiva Copfort i tijekom vegetacije masline.

 

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Doza primjene gnojiva COPFORT:

  • FOLIJARNA GNOJIDBA: 2-4 lit/ha (200-400 mL/100 lit vode)
  • FERTIRIGACIJA: 2-5 lit/ha (broj tretmana prilagoditi potrebama kulture)

Sastav gnojiva COPFORT:

  • Bakar (Cu)…………….. 6%

Ostale karakteristike: plavo-zelena otopina, kisele reakcije (pH 2,0-4,0), specifične gustoće 1,23-1,33 kg/lit.

Pakiranja: 1 lit. i 5 lit.

Gnojivo COPFORT proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Naši partneri

Tko su naši dobavljači gnojiva?

Tradecorp

Tvrtka osnovana 1985 u Španjolskoj, da bi danas bila vodeća internacionalna tvrtka u proizvodnji gnojiva sa 3 proizvodna pogona. Više od 90 različitih gnojiva, od biostimulatora do huminskih kiselina i mikroelemenata, za sve poljoprivredne kulture. Visoke standarde kvalitete potvrđuje ISO 14001 certifikat kvalitete proizvoda za sva gnojiva.

Idai Nature

Tvrtka Idai Nature vodeći je proizvođač ekoloških gnojiva na tržištu Španjolske. Od 2018. godine postaje sastavni dio koncerna Tradecorp. U ponudi ima više od 80 različitih formulacija proizvoda za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, podijeljenih u tri grupe; Idai Nutritional, Idai Naturdai i Idai Vegex. Svi proizvodi su certificirani za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno EZ normi 834/2007.

Altinco

Altinco je šapnjolska tvrtka koja se proizvođač gnojiva posebne namjene. Glavni proizvod u gami gnojiva je COPFORT; gnojivo na bazi Cu-glukonata; bakar sa sistemičnim učinkom. Osim toga proizvode široku paletu ostalih gnojiva posebne namjene; od biostimulatora do huminskih kiselina, za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Agroexpert

Agroexpert