CALITECH

Tekući Ca-nitrat sa magnezijem (Mg) i mikroelementima za rast i kvalitetu plodova.

HUMISTAR

Huminske kiseline za sustave fertirigacije za jagode.

PHYLGREEN

Biostimulator na bazi morske alge (Ascophyllum nodosum) za masline. 100% eko biostimulator

TRADECOR AZ PLUS

Kompletna mješavina mikroelemenata u helatnom obliku za uspiješnu cvatnju

TRADECOR Zn

Gnojivo na bazi Zn-EDTA helata za snažan start vegetacije vinove loze

Naše prednosti

Prednosti suradnje s tvrtkom Agro Expert d.o.o.

OTVORENA KOMUNIKACIJA

Razumijemo da je za uspijeh u proizvodnji važna otvorena komunikacija. Mi u tvrtki Agro Expert uvijek smo spremni odgovoriti na vaša pitanja.

GNOJIVA VRHUNSKE KVALITETE

Tvrtka Agro Expert d.o.o. je zastupnik gnojiva međunarodne grupe Rovensa (sa brendovima Tradecorp i Idai Nature), te španjolske tvrtke Altinco, BoCrop i Atens. Više od 50 vrhunskih gnojiva za gnojidbu brojnih poljoprivrednih kultura u ponudi.

KREATORI TEHNOLOGIJE GNOJIDBE

Začetnik priče o kreativnoj tehnologiji gnojidbe je dr.sc. David Gluhić, sa više od 20 godina iskustva u primjeni gnojiva i gnojidbi.

VEĆI PRINOS

Spajanjem kreativne tehnologije gnojidbe i vrhunskih gnojiva, ostvarujemo bolje rezultate za vas. Viši prinos. Veća kvaliteta.

IDAI K PLUS

Tekuće gnojivo sa visokom količinom kalija (20% K2O). Važan izvor kalija (K) u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji Idai K Plus je tekuće gnojivo koje sadrži visoku količinu kalija (20% K2O). Proizvod je dobiven postupkom HPC tehnologije proizvodnje gnojiva, te ne sadrži kloride ili nitrate (nije gnojivo na bazi kalij-nitrata). Primjenjuje se…

ALGASIL

Biostimulator na bazi ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosum sa dodatkom silicija (Si).   ALGASIL je novi proizvod u gami biostimulatora tvrtke Altinco Agro (Španjolska) na bazi ekstrakta morske alge (Ascophyllum nodosum) uz dodatak visoke količine silicija (Si). Uz poznati antistresni učinak morske alge, dodatak mikroelementa silicija (Si) pozicionira ga za…

COPFORT

Tekuće gnojivo na bazi Cu-glukonata. Bakar sa sistemičnim učinkom. Otporan na ispiranje kišom.   COPFORT je tekuće gnojivo na bazi bakra (Cu), koji sadrži bakar u obliku bakrenog-glukonata, niske koncentracije (6% Cu), ali izrazitog učinka. Zbog posebnog obilka bakra, vrlo brzo ulazi u list te su gubici ispiranjem vrlo mali.…

FERTIREG

Tekuće organsko gnojivo sa visokom količinom huminskih ekstrakata (35%). Fertireg je tekuće organsko  gnojivo koje sadrži visoku količinu huminskih ekstrakta (35% huminskih i fulvo kiselina). Proizvod je dobiven ekstrakcijom humusnih sastojaka iz fermentirane bilje mase; te nije proizvoden iz ostataka materijala životinjskog porijeka (klaončki ostaci, krv, koža i slično). Primjenjuje…

ALMAR

Biostimulator na bazi ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosum sa dodatkom bora (B) i magnezija (Mg).   ALMAR je novi proizvod u gami biostimulatora tvrtke Altinco Agro (Španjolska) na bazi ekstrakta morske alge (Ascophyllum nodosum) uz dodatak bora i magnezija. Uz poznati antistresni učinak morske alge, dodatak mikroelementa bora (B) pozicionira…

MAXFLOW Ca

Visoko koncentrirano tekuće kalcijevo (Ca) gnojivo za bolju kvalitetu plodova jabuke i ostalih poljoprivrednih kultura. Bez nitrata i klorida.   MAXFLOW Ca je tekuća suspenzija, specijalno razvijena za folijarnu gnojidbu, formuliran za učinkovitu i brzu prevenciju te korekciju stanja uzrokovanog nedostatkom ili neravnotežom u apsorbciji kalcija kod poljoprivrednih kultura. Visoko…

FINAL K

Visoko koncentrirano tekuće kalijevo gnojivo za veću količinu suhe tvari, više ulja i bolju kvalitetu plodova poljoprivrednih kultura.   FINAL K je posebno formulirano gnojivo sa visokim sadržajem kalija u obliku kalij-helata (K-EDTA). Gnojivo ne sadrži kloride, sulfate niti nitrate, te se stoga koristi u završnim fazama vegetacije svih poljoprivrednih…

COCKTAIL JADE

Mješavina mikroelemenata u helatnom obliku sa dodatkom bora i magnezija. Izvor važnih hraniva za sve poljoprivredne kulture   COCKTAIL JADE je posebno formulirano praškasto gnojivo sa visokim sadržajem magnezija, uz dodatak mikroelemenata u helatnom EDTA obliku (željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn)) te sa 1,5% bora (B) u vodotopivom obliku. Zahvaljujući…

ULTRAFERRO

ULTRAFERRO (6% Fe-EDDHA) je posebno formulirano mikrogranulirano željezno gnojivo na Fe-EDDHA helatnog oblika, sa izrazito visokim postotokom željeza (70%) u orto-orto obliku helata. Stoga postiže izvaredne učinke na tlima široke pH vrijednosti (od 3,0-11,0). Karakterizira ga brza asimilacija od strane korijena, te ima izuzetan preventivni i kurativni učinak za sve…

TRADECORP Zn

Koncentrirano gnojivo na bazi cinka (14% ZnO), za folijarnu gnojidbu i sustave fertirigacije. TRADECORP Zn je visoko koncentrirano gnojivo na bazi cinka, gdje je sav cink u obliku Zn-EDTA helata. Gnojivo je posebno formulirano za učinkovitu folijarnu gnojidbu, fertirigaciju i gnojidbu u tlo. Učinkovit i brz način spriječavanja i korekcije…

Gnojiva u ponudi

Huminske kiseline

Posebna grupa proizvoda, koji su dobiveni ekstrakcijom huminskih kiselina iz američkog, visokokvalitetnog leonardita. Na tržištu se pojavljuje pod imenom Humistar, te je namjenjen gnojidbi u tlo; kako za povrće tako i za sve ostale poljoprivredne kulture.

Biostimulatori

Posebno formulirani proizvodi na bazi aminokiselina ili hladno prešanog ekstrakta morske alge Ascophyllum nodosum. Koriste se tijekom cijelog ciklusa proizvodnje, od početne faze rasta do berbe. Učinkovito povećavaju otpornost biljke na sve stresne uvjete (niska temperatura, visoka temperatura, suša, obilno zametanje plodova i dr.). Primjenjuju se u folijarnoj gnojidbi ili kroz sustave fertirigacije.

Gnojiva na bazi mikroelemenata

Široka paleta gnojiva na bazi mikroelemenata (Fe, Mn, Zn, B, Mo, Co), formuliranih kao pojedinačni proizvodi ili mješavine više mikroelemenata. Najvažniji proizvod u ovoj grupi je Ultraferro, visokokvalitetan Fe-EDHHA helat, koji se može korisiti u gnojidbi kroz tlo, ali isto tako i folijarno. Sigurno riješenje u svim uvjetima kada je kloroza lista veliki problem.

Gnojiva na bazi makroelemenata

Gnojiva koja u svojem sastavu u najvećem postotku imaju važne makroelemente (dušik, fosfor, kalij) ili kao otopine pojedinačnih makroelemenata (Folur). Koriste se za folijarnu gnojidbu ali i kroz sustav fertirigacije. Glavni proizvodi u ovoj grupi su Folur (čista otopina UREE bez biureta) za sve uvjete kada je potrebno više dušika i intenzivan rast i gnojivo Final K (visokokoncentrirana otopina kalija). Pravi odgovor kada je u pitanju potrebna visoka kvaliteta plodova.

Gnojiva na bazi mezoelemenata

U ovoj grupi proizvoda nalaze se gnojiva koja sadrže jedan ili više mezoelemenata (kalcij, magnezij, sumpor). Glavni proizvod u ovoj grupi je kombinirani proizvod Boramin Ca, koji uz visoku količinu kalcija (10,0% CaO) sadrži i aminokseline.

Vodotopiva gnojiva

Paleta vodotopivih gnojiva španjolske tvrtke BoCrop u kristalnom obliku, različitih NPK formulacija. Sve formulacije dodatno su obogaćene mikroelementima, kako bi utjecaj na rast i razvoj kultura bio učinkovit. Gnojiva su visoke tehnološke čistoće, izuzetno dobre vodotopivosti i niske EC vrijednosti.

Specijalni proizvodi

Posebno formulirani proizvodi specifične uloge u gnojidbi; od neutralizacije bikarbonatnog iona u vodi, smanjivanja pH vrijednosti do gnojiva za acidofilne kulture (borovnica). Glavni proizvod u ovoj grupi je gnojivo Lower 7, koji uspiješno smanjuje karbonate u vodi i snižava pH vrijednost vodene otopine.

Naše usluge

Analize tla i biljnog materijala

Usluge osnovnih i detaljnih analiza tla, lista i plodova za sve poljoprivredne kulture, u suradnji sa nezavisnim laboratorijima (Inspecto d.o.o., Hrvatska i Fitosoil, Španjolska).

Programi gnojidbe

Osnovni i detaljni programi gnojidbe, za sve kulture. Kada i kako primjeniti gnojiva i ostvariti visoki prinos.

Savjetovanje u proizvodnji

Posebna usluga stručnog praćenja proizvodnje. Kompletan servis (analiza, gnojivo, program gnojidbe) za visoki prinos.

Ekološka gnojiva

Certificirana gnojiva za ekološku poljoprivredu

Biostimulator – za sve stresne uvjete (reg. za eko proizvodnju do 30/6/2020)

Biostimulator – na bazi morske alge

Mikroelementi – željezo za sve kulture

Mikroelementi – cink u helatnom obliku

Gnojivo na bazi Cu-glukonata. Sistemični učinak

Biostimulator na bazi morske alge pristupačne cijene

Naša tvrtka u brojkama

2013
Početak rada u Hrvatskoj
51
Kompletna paleta gnojiva
189
Programa gnojidbe
476
Zadovoljan klijent

Naši partneri

Tko su naši dobavljači gnojiva?

Tradecorp

Tvrtka osnovana 1985 u Španjolskoj, da bi danas bila vodeća internacionalna tvrtka u proizvodnji gnojiva sa 3 proizvodna pogona. Više od 90 različitih gnojiva, od biostimulatora do huminskih kiselina i mikroelemenata, za sve poljoprivredne kulture. Visoke standarde kvalitete potvrđuje ISO 14001 certifikat kvalitete proizvoda za sva gnojiva.

Idai Nature

Tvrtka Idai Nature vodeći je proizvođač ekoloških gnojiva na tržištu Španjolske. Od 2018. godine postaje sastavni dio koncerna Tradecorp. U ponudi ima više od 80 različitih formulacija proizvoda za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, podijeljenih u tri grupe; Idai Nutritional, Idai Naturdai i Idai Vegex. Svi proizvodi su certificirani za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno EZ normi 834/2007.

Altinco

Altinco je šapnjolska tvrtka koja se proizvođač gnojiva posebne namjene. Glavni proizvod u gami gnojiva je COPFORT; gnojivo na bazi Cu-glukonata; bakar sa sistemičnim učinkom. Osim toga proizvode široku paletu ostalih gnojiva posebne namjene; od biostimulatora do huminskih kiselina, za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Agroexpert

Agroexpert