Savjetovanje u proizvodnji predstavlja našu najvažniju aktivnost u radu i toj aktivnosti posvećujemo posebnu pažnju. Zbog naglog razvoja tehnologije gnojidbe u posljednih destak godina, i sve više različitih proizvoda na tržištu, pred poljoprivredne proizvođače sve je više nedoumica; koje gnojivo izabrati i kada ga primjeniti?

I upravo iz tog razloga, smatramo da je savjetovanje u proizvodnji vrlo važno.

 

U stvaranju uspiješne usluge savjetovanja u proizvodnji, koristimo različite mogućnosti i alate koji su nam na raspolaganju.

 • PROMOCIJE TEHNOLOGIJE GNOJIDBE – glavni alat u promocije tehnologije gnojidbe je stručni WEB portal Gnojidba.info (link: www.gnojidba.info) na kojem objavljujemo stručne i znanstvene članke već više od 8 godina. Centralno mjesto sa više od 300 članaka na temu gnojidbe.
 • Objava stručnih i znanstvenih članaka u časopisima na temu poljoprivredne proizvodnje (redovna objava članaka na temu gnojidbe u časopisu “Glasnik zaštite bilja” (link: Glasnik zaštite bilja) ali i u ostalim časopisima)
 • Redovna objava “PREPORUKA GNOJIDBE” – kratak i jasan naputak o primjeni gnojiva u pojedinim fenofazama rasta poljoprivrednih kultura, na portalu Gnojidba.info
 • Redovno usavršavanje na stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske
 • Organizacija stručnih predavanja za poljoprivredne proizvođače
 • PROGRAMI GNOJIDBE – arhiva programa gnojidbe za poljoprivredne kulture (link: PROGRAMI GNOJIDBE)

Da bi uspijeli u ovom kompleksnom zadatku, potrebni su nam pouzdani partneri. Stoga već više godina imamo izvrsnu suradnju sa dva laboratorija, koji su važna podrška u savjetovanju, jer je analiza tla/lista/ploda najčešće prvi korak u savjetovanju. To su:

 • Laboratorij za tlo (analiza tla i vode) tvrtke Inspecto d.o.o., iz Osijeka
 • Fitosoil SL., laboratoij, San Gines, Španjolska (analiza lista i ploda)

I na kraju, posebno važno za poljoprivredne proizvođače, je i distribucija gnojiva. U distirbuciji gnojiva imamo nekoliko dobavljača:

 • TRADECORP Int., Španjolska (široka paleta gnojiva; za folijarnu gnojidbu i posebni proizvodi)
 • BIOSUM, Španjolska (biološki preparati)
 • IDAI NATURE, Španjolska (gnojiva za ekološku proizvodnju)
 • ALTINCO, Španjolska (gnojiva za ekološku proizvodnju)
 • ASPANGER, Austrija (muskovitna glina za folijarnu primjenu)

Na taj način, u mogućnosti smo pružiti kompletnu uslugu u savjetovanju u primjeni gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji; od analize tla, kratkog savjeta do cijelovitih programa gnojidbe poljoprivrednih kultura.

Savjetovanje u proizvodnji nudimo za sve poljoprivredne kulture (voćarstvo, vinogradarstvo, uzgoj povrća, uzgoj cvijeća, parkovi i ostale ukrasne površine).

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju, te nas slobodno kontaktirajte.

Naše adrese:

Agro Expert d.o.o. (dr.sc. David Gluhić)

Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana (ured: Mate Vlašića 20, 52 440 Poreč, centar Lakop)

tel: 098/435-129

e-mail: david.gluhic@agroexpert.hr

Ili klikom na kontakt obrazac: KONTAKT

Naši partneri

Tko su naši dobavljači gnojiva?

Tradecorp

Tvrtka osnovana 1985 u Španjolskoj, da bi danas bila vodeća internacionalna tvrtka u proizvodnji gnojiva sa 3 proizvodna pogona. Više od 90 različitih gnojiva, od biostimulatora do huminskih kiselina i mikroelemenata, za sve poljoprivredne kulture. Visoke standarde kvalitete potvrđuje ISO 14001 certifikat kvalitete proizvoda za sva gnojiva.

Idai Nature

Tvrtka Idai Nature vodeći je proizvođač ekoloških gnojiva na tržištu Španjolske. Od 2018. godine postaje sastavni dio koncerna Tradecorp. U ponudi ima više od 80 različitih formulacija proizvoda za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, podijeljenih u tri grupe; Idai Nutritional, Idai Naturdai i Idai Vegex. Svi proizvodi su certificirani za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno EZ normi 834/2007.

Altinco

Altinco je šapnjolska tvrtka koja se proizvođač gnojiva posebne namjene. Glavni proizvod u gami gnojiva je COPFORT; gnojivo na bazi Cu-glukonata; bakar sa sistemičnim učinkom. Osim toga proizvode široku paletu ostalih gnojiva posebne namjene; od biostimulatora do huminskih kiselina, za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Agroexpert

Agroexpert