Programi gnojidbe su važan čimbenik za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Kvalitetan program gnojidbe predstavlja smjernice o izboru gnojiva i pravom vremenu primjene.

Na našim WEB stranicama možete pronaći programe gnojidbe za gotovo sve poljoprivredne kulture. Kako zbog specifičnosti svakog područja nije moguće bez ulaznih podataka (analize tla, podaci o starosti nasada, dosadašnji prinosi i dr.) napraviti ciljani program gnojidbe, onda se na ovim stranicama prikazuju osnovni programi gnojidbe.

Za sve korisnike kojima je potreban detaljniji program gnojidbe, moguće je po narudžbi napraviti detaljan program gnojidbe.


OSNOVNI PROGRAMI GNOJIDBE

(klikom na program gnojidbe, dobiva se mogućnost pregleda programa u PDF formatu)


VINOVA LOZA


JABUKA


MASLINA


LJESKA


KRUMPIR


SALATA/ENDIVIJA


RAJČICA/PAPRIKA

Naši partneri

Tko su naši dobavljači gnojiva?

Tradecorp

Tvrtka osnovana 1985 u Španjolskoj, da bi danas bila vodeća internacionalna tvrtka u proizvodnji gnojiva sa 3 proizvodna pogona. Više od 90 različitih gnojiva, od biostimulatora do huminskih kiselina i mikroelemenata, za sve poljoprivredne kulture. Visoke standarde kvalitete potvrđuje ISO 14001 certifikat kvalitete proizvoda za sva gnojiva.

Idai Nature

Tvrtka Idai Nature vodeći je proizvođač ekoloških gnojiva na tržištu Španjolske. Od 2018. godine postaje sastavni dio koncerna Tradecorp. U ponudi ima više od 80 različitih formulacija proizvoda za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, podijeljenih u tri grupe; Idai Nutritional, Idai Naturdai i Idai Vegex. Svi proizvodi su certificirani za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno EZ normi 834/2007.

Altinco

Altinco je šapnjolska tvrtka koja se proizvođač gnojiva posebne namjene. Glavni proizvod u gami gnojiva je COPFORT; gnojivo na bazi Cu-glukonata; bakar sa sistemičnim učinkom. Osim toga proizvode široku paletu ostalih gnojiva posebne namjene; od biostimulatora do huminskih kiselina, za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Agroexpert

Agroexpert